Lätt att bygga fiber

Det ska vara lätt för alla att bygga fiber. Då kan fler få kommunikation med den allra modernaste tekniken. Det blir också framtidssäkert och hög kvalitet.

Som det ska vara!

plan network

Användarvillkor för Byggafiber

Användarvillkoren reglerar förhållandet mellan Rala AB, orgnr 556446-2322, Box 140,596 23 Skänninge, eller den Rala AB sätter i sitt ställe (fortsättningsvis Rala AB), och enskilda personer som vill använda Tjänsten.

Den som registrerat ett Användarkonto på webbplatsen kallas nedan förAnvändaren. Genom att skapa ett Användarkonto intygar Användaren att denne är en enskild person. Användaren ska vid varje tillfälle tillse att angivna kontaktuppgifter är uppdaterade och korrekta. Registrering av ett Användarkonto är kostnadsfritt.

Skapandet av ett Användarkonto är personligt och likställs med en intresseanmälan av deltagande i ett Projekt och/eller ett önskemål att vara Kontaktperson för ett sådant.

Intresseanmälan kan närsomhelst återkallas av Användaren. Återkallelse av intresseanmälan och avslutande av Användarkonto kan ske genom att skicka ett e-postmeddelande från den e-postadress som är registrerad för Användarkontot till info@rala.se eller genom att ringa till Rala AB på telefonnummer 0142-83 880.

Dessa Användarvillkor avser användning av de tjänster som Rala AB tillhandahåller på webbplatsen.

Tjänsten består huvudsakligen av tillhandahållande av ett verktyg för att möjliggöra drivandet av ett Projekt för utbyggnad av fibernätverk för telekommunikation.

I ett Projekt kommer bland annat information om förutsättningar och intresset för att ansluta fastigheter till fibernätverk att samlas in. Projektdeltagarna erbjuds för genomförande av Projektet att köpa tjänster och material från Rala AB.

Rala AB kan närsomhelst ändra, lägga till eller ta bort funktioner alternativt låta Tjänsten upphöra helt. Rala AB har ingen skyldighet att i förväg eller i övrigt underrätta Användaren om eventuella ändringar.

Genom registrering av ett Användarkonto åtager sig Användaren, eller den som genom Användarens försorg använder Tjänsten, att följa Användarvillkoren för av Rala AB erbjuden Tjänst.

Rala AB förbehåller sig rätten att ändra Användarvillkoren. Ändringen meddelas antingen genom meddelande till befintliga Användare eller i samband med inloggning av Användaren. Ändrade Användarvillkor godkänns genom Användarens inloggning i Tjänsten efter ändringen.

 

Tillåten användning av tjänsten

Vid utnyttjande av Tjänsten är det inte tillåtet för Användaren:

 • att använda den på annat än avsett/sedvanligt sätt

 • att använda den på sätt som orsakar skada eller annan olägenhet för Rala AB eller tredje man

 • att använda den för annat än personligt bruk, så som exempelvis i näringsverksamhet

 • att skicka massutskick för andra ändamål än inom ramen för syftet med Tjänsten

 • att begå brott eller på annat sätt agera i strid med gällande lag

 • att med hjälp av verktyget och kunskap erhållen vid användning av detta utveckla konkurrerande programvara eller verktyg, eller att kopiera hela eller delar av Tjänsten eller dess innehåll.

För det fall Användaren utnyttjar Tjänsten i strid med Användarvillkoren förbehåller sig Rala AB rätten att vidtaga skäliga och nödvändiga åtgärder mot Användaren exempelvis att stoppa Användarens utnyttjande av Tjänsten.

Rala AB:s rätt att agera mot otillåten användning är inte inskränkt till viss tid annat än som följer av lag.

 

Informationen

All information som tillhandahålls genom Tjänsten tillhör Rala AB. Rala AB lämnar inga garantier för att informationen är fullständig, riktig eller uppdaterad. I Tjänsten kan information komma att ändras eller tas bort utan att detta särskilt meddelas.

Information som Användaren tillför Tjänsten tillfaller Rala AB. Rala AB har en obegränsad rätt att använda sådan information inklusive att lämna informationen vidare till tredje man med rätt att använda densamma. Rätten för Rala AB att använda information tillförd av Användaren är oberoende av att Användaren upphör/stoppas att använda Tjänsten. All informationsanvändning sker i enlighet med Tjänstens syfte.

All användning av Tjänsten sker på Användarens egen risk. Rala AB ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av, oförmåga att använda eller avbrott i användningen av Tjänsten. Rala AB lämnar inte heller några garantier för Tjänstens funktion, upprätthållande eller tillgänglighet.

Alla av Rala AB vidtagna åtgärder baserade på information som helt eller delvis lämnats av Användaren utgår från att dessa är korrekta och uppdaterade. Rala AB ansvarar inte för fel eller ändringar i av dem avgiven information orsakad av att information som lämnats av en eller flera Användare av Tjänsten inte är korrekt eller uppdaterad.

Skulle någon del av Användarvillkoren vara ogiltiga eller inte verkställbara så ska detta inte påverka tolkningen eller tillämpningen av övriga delar av Användarvillkoren. För det fall delar i Användarvillkoren inte är förenliga med tvingande lag så ska tvingande lag gälla i den delen, i övriga delar ska Användarvillkoren alltjämt gälla.

Tolkning och tillämpning av Tjänsten och Användarvillkoren ska ske enligt svensk lag. Tvister i anledning av Tjänsten och/eller Användarvillkoren ska handläggas av svensk domstol.

 

Google Maps villkor

I den mån Google Maps tjänster används är Användaren underkastad användarvillkoren för Google Maps avseende denna Tjänst. Du kan läsa dessa villkor genom att följa denna länk Google Maps/Earth Additional Terms of Service.

 

Användarvillkor 11015009 v1.0

Samtycke PUL för Byggafiber

Genom att registrera dig som Användare på webbplatsen godkänner du att Rala AB, orgnr 556446-2322, Box 140, 596 23 Skänninge, behandlar och lagrar personuppgifter.

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, exempelvis namn, adress, telefonnummer, e-postadress och/eller fastighetsbeteckning.

Rala AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar vid användning av Tjänsten. Syftet med Rala AB:s insamling och behandling av personuppgifter är att skapa underlag för utbyggnad och anslutning av fastigheter till fibernätverk. Den typ av personuppgifter som Rala AB avser att samla in och behandla är huvudsakligen information om namn, adress, e-postadress, telefonnummer, fastighetsbeteckning.

Det är frivilligt att lämna personuppgifter till Rala AB i Tjänsten. Personuppgifterna i helhet kommer endast att behandlas av Rala AB. Delar av lämnade personuppgifter kan lämnas ut till myndigheter, kommuner och/eller företag i syfte att skapa underlag för utbyggnad och anslutning av fastigheter till fibernätverk.

Så som Användare har du rätt att kostnadsfritt en gång per år få information från Rala AB om vilka personuppgifter som behandlas om dig. Rala AB är skyldig att på din begäran rätta felaktiga personuppgifter.


Rala AB

Gjuterigatan 5
582 73 Linköping
Tel: 0142-83 880

 

Tänk på!

Om du är projektledare så ansvarar du också för att det finns Samtycke PUL gentemot dina projektmedlemmar.

Om cookies i Byggafiber

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Byggafiber.se/Buildfibre.com utnyttjar cookies. De innehåller inte någon information som kan knytas till dig som person, utan används till att få en fungerande webbplats och föra generell statistik samt för att vissa funktioner ska fungera bättre. Om du vill kan du stänga av funktionen för cookies i din webbläsare.

 

Det går att stänga av cookies

Du behöver inte använda cookies om du inte vill. I din webbläsare (till exempel Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox eller Opera) kan du stänga av cookies genom att anpassa webbläsarens säkerhetsinställningar. Hur du ska gå till väga beskrivs i webbläsarens hjälpsidor. Om du använder Internet Explorer kan du klicka på Verktyg i menyn högst upp, och sedan på Internetalternativ. Därefter kan du välja att ta bort cookies.

Tänk på att om du stänger av cookies så kan vissa tjänster och/eller sidor helt eller delvis sluta att fungera!

Vad är Byggafiber.se?

Byggafiber.se är en tjänst som underlättar för dem som är projektledare för fiberprojekt att bygga fibernät. Samtidigt finns det möjligheter för dem som vill ha en fiberanslutning att anmäla sitt intresse för att sedan kunna bli inkluderad i projekt.

Genom att kombinera det intresse som finns för att bygga fiber hela vägen till våra hem, företag och offentliga inrättningar med Ralas långa erfarenhet kan projektledare på ett enkelt och snabbt sätt få stöd med viktiga delar i sitt fiberprojekt.

Rala har också samlat lite tips och råd för dem som är inblandade i fiberprojektet. Vanliga frågor och en hel del information som kan vara viktig, bra eller intressant. Den infrastruktur som fibern utgör ska vara i drift under lång tid. För att det ska fungera krävs att både tekniken är av tillräcklig kvalité och fiberprojekten drivs enligt den samlade kunskapen. Det leder längre för alla inblandade parter. Och de som ansluts har nytta av sin anslutning utan problem under längre tid.

Byggafiber.se är en tjänst för proffs och för vanliga fiberbyggare, helt enkelt!

 

mapview

Med Byggafiber kan du

 • Anmäla intresse till fiberprojekt i din närhet

 • Enkelt sätta ut vilka som ska ha fiber och för vilka nätet ska planeras

 • Samla viktig information om vilka som kontaktats och deras intresse för anslutning

 • Hjälp att hålla kontakt med alla som är del av fiberprojektet

 • Få snabbt stöd med fiberdesign och kostnadsestimering från Rala

 

En hel lösning - från bord till jord och tillbaka

Att bygga infrastruktur kan vara svåröverskådligt. Rala har integrerat byggafiber.se med professionella stödsystem och sitt marknadsledande tekniska system. Väljer ni att också använda dessa tekniska system får ni en trygg funktion och problemfri installation.

Det tekniska systemet består av kanalisation, fiberkabel och flera andra byggstenar som behövs för att det ska fungera. Allt fyller svensk och internationell standard, används av många stadsnät liksom Skanova och andra nationella aktörer. Det borgar för att det ni bygger ut också håller den kvalité som krävs.

Det är också en teknisk lösning professionella entreprenörer känner till och använder i sin vardag. Rala arbetar med många entreprenörer över hela Sverige som kan tekniken och arbetet håller därför god kvalité.

Vill du använda en entreprenör som inte känner till tekniken bokar vi in ett möte och kommer ut och informerar om allt som behövs. Gärna i samband med förberedelser för entreprenaden.

Det är fiber som gäller. Hur gör man?

Du är helt rätt ute när du vill dra fiber för bredband till byalaget eller samfälligheten. Mobila bredband räcker fortfarande en bit på vägen, men behovet av bandbredd ökar lavinartat och fibernätverk är snart standardlösningen för både TV och telefoni.

 

Varför fiber?

question
 • Det ekonomiska argumentet

  Det handlar om en initial kostnad, sedan sparar du pengar. Med fiber får du ett öppet nät vilket gör att du kan välja fritt bland leverantörer av tjänster. Det är ett utmärkt utgångsläge för bra priser

 • Framtidsargumentet

  Installerar du ett fibernät idag, kommer du bara att utnyttja en liten del av dess kapacitet. I takt med den tekniska utvecklingen ökar behovet av bandbredd enormt. Snart är fiber standardlösningen

 • Huvudargumentet

  Det finns ingen lösning som är tillnärmelsevis lika bra. Med fiber får du säkrare uppkoppling, högre hastighet och bättre kvalitet än alla andra alternativ

Alla låter sig inte övertygas så lätt. Här är några starka argument för fibernätverk!

 

Låt Rala guida dig

Så var börjar man? Vad kostar det? Vad kan man göra själv? Vem vänder man sig till? Vi medger att det kan kännas som en djungel. Men vi hjälper dig.

Rala kan terrängen utantill. Vi har varit här många gånger och har kompetens och redskap för att leda dig fram snabbt, smidigt och till en rimlig kostnad. Och det är precis så vi vill att du ska se oss. Som en erfaren vägledare som är med dig hela vägen och har som mål att skräddarsy en lösning som passar just dig.

Rala fibre company of the year 2012 small

Första steget att få fiber

Om du som de flest andra är intresserad av att få fiber så går du bara in på Byggafiber.se och gör en intresseanmälan. Markera var du bor och mata in dina kontaktuppgifter, hur du vill bli kontaktad och ge PUL-samtycke, enkelt och kostnadsfritt.

Att tänka på

 • Din intresseanmälan knyts till den e-postadress som du angav och du kan bara göra en anmälan per e-postadress

 • När du gör en intresseanmälan så ger du även samtycke till att Rala behandlar personuppgifter om dig för att underlätta fiberanslutning samt skapa underlag för fiberutbyggnad

 • Du bestämmer själv vad som är synligt för fiberprojekt i din närhet och hur de får kontakta dig

 • Självklart kan du när som helst logga in och ändra i din intresseanmälan. Obs de ändringar som du gör påverkar inte projekt vilka du redan är med i

 • Att ändra information i ett pågående projektet där du är med sker genom att du kontaktar projektägaren för projektet

register

Alltid till hands

Varje projekt stöds av en kunnig projektledare och en nätdesigner från Rala. Vi finns där om några frågor uppkommer och kan diskutera olika lösningar. Eller bistå med information runt bidragsansökan. Dessutom finns information i byggafiber.se som underlättar. Den fyller givetvis sedan på efter hand som nya frågor får sina lösningar och svar.

Vi planerar gärna in besök hos er för att visa den teknik som används och hur det fungerar i praktiken. Kanske redan i början för att förklara när ni har ett möte med alla som visar intresse. Vad är fiber? Vem kan ansluta nätet och se till att det finns tjänster? Hur väljer vi entreprenör?

Våra rådgivare och designers har arbetat med många projekt - både byalag och stora som små entreprenader för fiber - och har god vana vid liknande frågor. Det gör att ni alltid har en trygg diskussionspartner till hands. Dessa personer kan också guida er i byggafiber.se så att nätet blir så bra det går likväl som de hjälper till med diskussioner om entreprenaden.

info

Något om förberedelser

Framgångsrika fiberprojekt är oftast väl förberedda. I många avseenden underlättar Byggafiber.se att få dessa förberedelser på plats. Men några förberedelser är bra att gör innan eller väldigt tidigt även när Byggafiber.se används.

 • Finns det fler anslutningar än de fastigheter som är bebyggda när projektet startas? Finns det anledning att ta hänsyn till eventuell avstyckning eller andra eventuella möjliga utvecklingar

 • Finns det annat än fastigheter med företag och hushåll som kan komma i fråga för fiberanslutning? Några saker att fundera på kan vara busskurer, basstationer för olika operatörers mobila nät eller informationstavlor. Vad som kan komma ifråga beror på vad för område just Ert fiberprojekt är beläget i

 • Hur ska anslutning till omvärlden ordnas? Inte minst när fibernätet designas kommer det vara viktigt att veta var eller i vilken riktning fibrerna ska samlas

 • Även om ni ska fokusera på Era behov och önskemål så finns anledning att fundera på omliggande områden. Kanske är det rimligt att få med extra kapacitet för matning av andra områden eller förbereda för anslutning av fastigheter där det just nu inte bor någon intresserad

 

Kommunikation med entreprenörer

Kanske har ni egna resurser för att förlägga kanalisation och göra andra delar av arbetet. Eller så anlitar ni en erfaren entreprenör. När det senare ska installera fiber och projektet är nära att bli klart anlitar ni en kunnig och erfaren entreprenör som ska se till att fibern svetsas och kopplas in. Hela processen kan Rala guida er igenom. Med byggafiber.se och Ralas kartunderlag förenklas diskussionerna. Ända ut i fält där era förväntningar uppfylls.

Många professionella entreprenörerna känner till Ralas tekniska lösningar och har arbetat med Rala tidigare. På så sätt kan ni känna er trygga att slutresultatet blir bra. Det är en stor insats och en viktig infrastruktur. Rala vill underlätta för er så att det fungerar hela vägen utan problem.

 

Tips!

Det är mycket att tänka på för en fiberhjälte. Därför har vi också tagit fram en mall för Samtycke PUL

Använd checklistan Steg för steg under projektet så har du full koll från start till mål

steps_brochure

Stöd för byalag och entreprenörer

Byggafiber.se gör det enklare för fiberentusiaster att planera och hålla ordning på sitt fiberprojekt. Allt som behövs är lite kännedom om geografin och grannarna. Sedan är projektet på väg. Fastigheter märks ut och snabbt anges hur mycket fiber som varje fastighet ska ha. Ni kan också hålla en bra ordning på intresse och kommunicera med deltagarna i projektet.

dig network

Med enkla medel och Ralas stöd blir processen från idé till entreprenad enklare. Därför inkluderar vi byggafiber.se som en del i vårt erbjudande om förstudie och projektstöd till er som är fiberentusiaster. På så sätt blir det både kostnadseffektivt och bättre.

Med ett bra underlag som kommer direkt från Byggafiber.se kan Rala snabbt ta fram en fullständig och optimerad design och göra en god uppskattning av vad just ert projekt kommer kosta och hur det kommer se ut.

 

Enklare för entreprenörer som arbetar med fiberutbyggnad!

Byggafiber.se och Ralas tekniska lösningar har använts i många projekt. De är utvecklade för utrullning av fiber. Det underlättar för dig som är entreprenör.

Rala kan också bistå dig om du har en kund som vill bygga fibernät på landsbygden - eller i staden. Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Olika fastigheter

För att kunna designa ett fibernät behöver området kartläggas. Fastigheter och andra möjliga anslutningar kategoriseras och det anges hur många fibrer som ska gå till var och en.

Villa

En villafastighet är bostad för en familj. För denna dimensioneras en anslutning. Som standard är det två fibrer varav en används. För varje villa kan man göra noteringar som är viktiga att ta med sig vidare i projektet. Det går att notera en kontaktperson per villa för att enkelt kunna hålla kontakt med exempelvis ägaren.

Hyresfastighet

En hyresfastighet är en fastighet med flera bostäder. För denna dimensioneras som standard 1 fiber per bostad samt ytterligare två fibrer. När en hyresfastighet markeras är det också viktigt att justera antalet anslutningar för den fastigheten. Det går att notera en kontaktperson per hyresfastighet för att enkelt kunna hålla kontakt med exempelvis ägaren.

install fibre

Företag

En företagsfastighet huserar ett företag. För denna fastighet dimensioneras som standard fyra fibrer. Om företagsfastigheten till exempel är ett företagshotell eller en stor fastighet där det kan inrymmas flera företag kan det vara av värde att öka antalet anslutningar som nätet dimensioneras för. Det går att notera en kontaktperson per företagsfastighet för att enkelt kunna hålla kontakt med exempelvis ägaren.

Offentliga fastigheter

En fastighet för offentlig verksamhet kan vara kommunhus, skola eller någon annan myndighet. För denna fastighet dimensionernas som standard åtta fiber. Det går att notera en kontaktperson per offentlig fastighet för att enkelt kunna hålla kontakt med exempelvis ägaren.

Stråk

Stråk är de sträckor där det ska förläggas fibernät. Det kan vara grävning för kanalisation, fräsning eller anläggande av stolplinjer. Detta utgör ofta en stor andel av ett projekts totala kostnad och det påverkar i hög grad hur nätet designas. Med stråken som utgångspunkt görs också eventuella överenskommelser om ledningsrätt eller servitut med ägaren av fastigheter där stråket passerar. De är därför en viktig och omfattande del av arbetet med projektet.

Det måste finnas ett stråk som passerar varje fastighet. Efter hand som projektet fortskrider kan de komma att justeras och kompletteras. Typiskt kan det i början vara tillräckligt att varje fastighet passeras av minst ett stråk medan serviser får tillkomma senare. Är det däremot känt var det är lämpligt att gå in i en fastighet kan man förlägga ett stråk som markerar hur servisen kan förläggas. Det är också bra att föreslå stråk för långa serviser så som serviser till lantbruk eller företagsfastigheter med stora ytor.

I inledande skeden i projekt är det inte avgörande exempelvis om det är på höger eller vänster sidan av vägar. Det är viktigare att sätta ut vägen. I senare skede kan det vara av värde att göra det mer exakt. Första tillfället blir då inför att man ska ordna med arbetshandlingar. Innan ett projekt är helt klart kommer stråken slutligen att mätas in för att kunna dokumenteras med så stor noggrannhet som behövs.

Stråk kan också användas för att ange var det finns existerande infrastruktur. Antingen kanalisation eller fiber som kan användas eller annan infrastruktur som fjärrvärme eller elkraft vilka det kan vara bra att undvika eller i varje fall veta var de är belägna.

OBS! För existerande infrastruktur är det viktigt att begära utsättning av varje ägare av infrastrukturen. Markering av dylik infrastruktur i Byggafiber.se utgör ingen rättsligt hållbar information.

 

Olika stråk

POI

Point Of Interest, ett stråk som markerar existerande infrastruktur eller något som är bra att ta hänsyn till vi planering av nätet

Råmark

Ett stråk som sträcker sig i råmark. Detta innebär vid uppskattning av kostnad att kostnaden uppskattas i enlighet med kostnader för grävning och återställning i dylika förhållanden. Oftast de stråk med lägst kostnader för förläggning

Gräs eller grus

Ett stråk som sträcker sig i gräsytor eller grusytor. Detta innebär vid uppskattning av kostnad att kostnaden uppskattas i enlighet med kostnader för grävning och återställning i dylika förhållanden. Dessa ytor kräver att ytan återställs till tidigare status. Exempelvis ska gräs sås vilket medför något högre kostnader än vid förläggning i råmark

Hårdgjord överyta i ytterområden

Ett stråk som sträcker sig i ytor med hårdgjord överyta så som asfalt eller annan beläggning. Stråket ligger i ytterområden så som villaområde eller mindre centrala delar av en stad eller ort. Detta innebär vid uppskattning av kostnad att kostnaden uppskattas i enlighet med kostnader för grävning och återställning i dylika förhållanden. Dessa ytor kräver att ytan återställs till tidigare status. Exempelvis ska asfalt läggas vilket medför något högre kostnader än vid förläggning i gräs- eller grusyta. I dessa stråk utgör kostnader för tillstånd och avtal med ägaren liksom regler för arbetsområden en stor del av kostnaden

Hårdgjord överyta i centrala delar

Ett stråk som sträcker sig i ytor med hårdgjord överyta så som asfalt, stenläggning eller annan beläggning. Stråket ligger i centrala delar av en stad eller ort. Ofta finns där mycket infrastruktur att ta hänsyn till. Detta innebär vid uppskattning av kostnad att kostnaden uppskattas i enlighet med kostnader för grävning och återställning i dylika förhållanden. Dessa ytor kräver att ytan återställs till tidigare status. Exempelvis ska asfalt och stenläggningar återställas vilket medför avsevärt högre kostnader än vid förläggning i ytterområden. I dessa stråk utgör kostnader för tillstånd och avtal med ägaren liksom regler för arbetsområden en mycket stor del av kostnaden

En webbläsare är allt som behövs

Byggafiber.se kan alla använda som har en dator med senaste webbläsaren på. Utöver det behövs någon form av uppkoppling. Kan du surfa till vanliga dagstidningar så kommer det också gå bra att använda byggafiber.se.

En stor skärm kan underlätta men också en iPad eller en surfplatta med Android fungerar utmärkt.

När du planerar projektet kan du vara ute hos dina grannar eller åka bil och se efter om den där basstationen ligger där du tror. Eller om platsen där kabeln ska ha sitt landfäste var bra. Involvera grannarna och sitt tillsammans och planera. Arbeta tillsammans. Eller varför inte slå dig ner i favoritfotöljen?

Senaste versionen av följande webbläsare på Windows och Mac fungerar:

 • Safari

 • Chrome

 • Firefox

 • Internet Explorer

Ipad

Full koll från start till mål

Använd den här uppställningen som en checklista under projektet så har du full koll från start till mål.

Rala Steg för steg

1. Undersök intresset

Du och eventuellt flera eldsjälar tar initiativ, pratar med grannarna och undersöker intresset. Ta en första kontakt med oss på Rala redan nu för att kostnadsfritt ställa frågor, bolla tankar och idéer. Vi berättar också gärna om hur liknande projekt har fallit ut tidigare.

2. Gå igenom förutsättningarna

Det fibernät du vill bygga måste godkännas av exempelvis kommunen och Länsstyrelsen. Det ska också anslutas till omvärlden. Rala har god information om hur det fungerar tekniskt och hur det kan göras i praktiken.

3. Gör en ekonomisk kalkyl

Finansieringen är avgörande för projektet. Ju fler som är med, desto bättre ekonomi, eftersom fler delar på den gemensamma infrastrukturen. I många fall finns det även statsstöd eller andra bidrag att få. Gå igenom vad i byggnationen ni kan göra själva och vad ni behöver professionell hjälp med. Det är viktigt för att hålla nere kostnaderna och säkerställa kvalité och funktion. Rådgör med Rala för bästa möjliga finansiering. Rala kan också, baserat på kartunderlag, ge en uppskattning av kostnader för utbyggnaden.

4. Organisera byalaget/samfälligheten

För att driva igenom projektet behöver ni vara registrerade som en juridisk person, det kan exempelvis vara ett byalag, en samfällighet eller en intresseförening. Ska en redan existerande juridisk person driva projektet eller kan en ny behöva skapas? Fundera igenom området rent geografiskt. Finns det något hinder som gör det svårt att dra nätverket till alla? Finns det närliggande hus som också skulle kunna vara med? Gör sedan registreringen på Skatteverket.

5. Formalisera en överkommelse med Rala

För att tydliggöra relationen mellan parterna skriver ni som en juridisk person ett avtal med Rala. Byalaget eller samfälligheten kan behöva visst stöd, vilket Rala kan bistå med. Det är bra att i ett tidigt stadium komma överens om hur det ska fungera.

6. Stäm av anslutningsgraden

För att du ska kunna fortsätta projektet härifrån, krävs en minsta nivå för anslutningsgrad. Nivån varierar men ju fler ni blir, desto bättre är det. (Har du inte fått med grannarna än? Se rutan med argumentationstips.

7. Rala presenterar förslag på design och anslutningsprocess

Nu är vi på god väg mot ett nytt fibernätverk. Utifrån Ralas förslag diskuterar vi och finslipar detaljerna så att du får en skräddarsydd lösning.

8. Projektuppstart

Då sätter vi spaden i jorden. För den som vill spara pengar, är det helt okej att själv gräva biten som ligger på den egna tomten. Rala är gärna med och stöttar projektet med leveranser, teknisk support och projektledning.

9. Projektavslut och driftsättning

Var noga med att avsluta entreprenaden ordentligt. Besiktiga det utförda arbetet och dokumentera det nya fibernätet. Nu ska det också samordnas med partner för omvärldsuppkoppling och driftsättning. Sedan är det full fart ut på internet.

Att samla information

Det är mycket att tänka på för en fiberhjälte. Här är en mall för samtycke till behandling av personuppgifter som du kan använda i ditt arbete.

Samtycke är en frivillig och tydlig viljeyttring genom vilken den registrerade - efter att ha fått information - godtar behandlingen av personuppgifter om sig själv. Samtycket behöver inte vara skriftligt men det kan många gånger vara lämpligt.

All slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet räknas enligt personuppgiftslagen som personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Tänk på att det är du som Projektledare som ansvarar för att samtycke till att lagra personuppgifter finns!

På nätet finns bra information

Det finns bra information på nätet för dig som vill leta vidare. Vi har samlat några bra nedan.

 

Bredbandskartan

Svenska PTS har ställt samman en tjänst om vad det finns för nät. Tjänsten ska ge möjlighet att se vad det finns för anslutningsmöjligheter för adresser i Sverige. Den inkluderar också trådlösa nät. Bra för att se om och i så fall vilka som skulle kunna ge omvärldsuppkoppling. Läs mer på Bredbandskartan.

Ledningskollen

När det är dags att gräva är Ledningskollen bra att använda. Tanken är att minska t.ex. avgrävningar vid entreprenader. I Ledningskollen begär du kabelanvisning/ledningsanvisning genom att rita in var du ska gräva och får omgående svar om vilka som kan ha ledningar där du ska gräva. Det är gratis att använda ledningskollen. Notera att tjänsten är under uppbyggnad. Informationen är inte fullständig för alla delar av landet.. Läs mer på Ledningskollen.

Skogsstyrelsens karttjänst

Innan man börjar gräva ska man kolla om det finns skyddsvärd natur med mera att ta hänsyn till. Läs mer på Skogens pärlor.

Skatteverkets regler för lokala fiberföreningar

Fram till nu har momsfrågan för lokala fiberföreningar och byalag inte varit reglerad. Under våren 2012 har detta diskuterats på olika hålla i landet och nu har Skatteverket framfört sina ställningstaganden när det gäller vilka ersättningar som ska vara momspliktiga.
För att behöva betala moms måste föreningen ha en omsättning, men medlemsavgifter och kapitaltillskott från medlemmarna i föreningen räknas normalt inte som omsättning. Läs om ställningstagandet i sin helhet här.

Skanovas bredbandswebb

Skanova har samlat information om sitt erbjudande till samfälligheter, bredbandsföreningar och byalag på sin webb. Där finns också anvisningar, tjänsteerbjudanden med mera. Läs mer på bredbandswebben.

Javascript finns i din webbläsare och kan aktiveras i webbläsarens inställningar.